Korsholm Skoles målsætning
 
Korsholm Skole arbejder i det daglige på, at Folkeskoleloven opfyldes ved udmøntning i nogle konkrete, praktiske og pædagogiske mål. Skolens opgave er således i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den enkelte elevs alsidige personlige udvikling. Korsholm Skole arbejder ligeledes på at være rummelig og i fremtiden er en god og velfungerende skole til gavn for alle elever.
 
Det er Korsholm Skoles mål, at elevernes:
 
·              selvtillid
·              ansvarsfølelse
·              samarbejdsevne
·              kreativitet
·              faglige indlæring
·              engagement
 
fremmes og styrkes mest muligt.
 
På Korsholm Skole forventer vi, at:
 
eleverne:       
 
·     laver lektier, husker sine ting og er aktiv i timerne.
·     respekterer andres forskelligheder og er en god kammerat.
·     lytter og arbejder godt sammen med andre.
 
lærerne:
 
·     er engagerede, velforberedte, udvikler sig og skaber respekt
      om egen person.
·     samarbejder med kolleger og modtager/giver konstruktiv kritik.
·     er et godt eksempel for eleverne og er opmærksom på den enkeltes elevs udvikling og trivsel.
·     samarbejder med hjemmet, informerer løbende og er åben for forældres påvirkning af undervisningens indhold.
 
forældrene:
 
·     tager ansvar for sit barns skolegang, deltager i skolens aktiviteter og orienterer sig om skolens og klassens forhold.
·     indgår aktivt i løsning af konflikter.
·     støtter sit barn i lektielæsningen.