Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

 

  • Samlet elevtal pr. 29-11-2016:  160 elever
  • Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 

  • Indskolingen (0.-2. klasse): 25,7 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 20,3 elever pr. klasse

  •